آهنربا لاستیکی
آهنربای پرده
آهنربا شبکه ای
لیفتر مغناطیسی
آهنربا سرامیکی
آهنربا آنتنی چراغ قوه دار
آهنربای پرده های مغناطیسی
گونیای مغناطیسی
لیفترهای مغناطیسی
آویز ابزار 50 سانتی
مگنت و دیمگنت پیچ گوشتی
آهنربا خم شو
شیشه پاک کن مغناطیسی
انبر مغناطیسی
آهنربا دانش آموزی